Forsiden Fysioterapi Psykomotorisk
fysioterapi
Helprivat
fysioterapi
Kontakt
Psykomotorisk fysioterapi

HVA ER PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI?


Psykomotorisk fysioterapi er på samme tid en behandlingsform og en måte å forstå mennesket på. En ser mennesket som en funksjonell og samspillende enhet, der endringer ett sted gir ringvirkninger andre steder. Undersøkelse og behandling omfatter derfor alltid hele kroppen, og ikke bare kroppsdelen der symptomene er.


UNDERSØKELSE VED OPPSTART


Ved oppstart gjøres det en grundig klinisk undersøkelse. Den har som formål å kartlegge grad av belastning, samt hvilke fysiske, psykiske og sosiale ressurser pasienten har å trekke på i et behandlingsforløp. Undersøkelsesresultatet gir en god indikasjon på hvilke tiltak som bør inngå i behandlingen og hvor fort en bør gå fram. Dette er derfor en meget trygg behandlingsform.


BEHANDLINGSFORLØP


Målet med behandlingen er ikke først og fremst rask symptomlindring. Derimot ønsker en sammen med pasienten å oppdage hvorfor symptomene oppstår, og finne måter å forholde seg på som ikke er overbelastende. Psykomotorisk behandling går derfor nødvendigvis over en viss tid. Vi snakker heller om måneder enn uker, - ofte lenger. Til gjengjeld skjer konsultasjonene sjeldnere enn ved annen fysioterapi. Typisk avtales det i starten én behandlingstime ukentlig, mens det etter hvert blir sjeldnere. Konsultasjonene kan vare inntil en klokketime.

Her kan du lese mer om psykomotorisk fysioterapi.Pasientbrosjyre
Fysioterapibehandling hos fysioterapeut med refusjonsavtale med HELFO (gjelder for også for psykomotorisk fysioterapi)


Når du går til fysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Noen grupper slipper å betale egenandel for slik undersøkelse og behandling. Dette gjelder:

Egenandeler hos fysioterapeut og frikort


Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2020 er 2176 kroner. (1) Avbestilling av fysioterapitimer Avtalte timer som ikke benyttes, må betales i sin helhet (pasient og trygdens andel) dersom timen ikke er avbestilt senest et døgn før (innen siste virkedag). Denne honorartaksten vil ligge på ca. 540/590 kr. (avhenger av avtalens varighet den dagen).