Forsiden Fysioterapi Psykomotorisk
fysioterapi
Helprivat
fysioterapi
Kontakt
Kristine Lund Clasen

Kristine er utdannet fysioterapeut ved Oslo Met. Gjennom arbeidserfaring på Ullevål sykehus og i flere avdelinger i kommunehelsetjenesten har hun møtt pasienter med ulike muskel- og skjelettplager, lungesyke, nyopererte og nevrologiske pasienter. Kristine har kurs i hjerterehabilitering og har bred erfaring innen gruppetrening.

Hun er også utdannet personlig trener og har en genuin lidenskap for fysisk aktivitet og folkehelse. Som fysioterapeut er hun engasjert, nysgjerrig og positiv. Kristine er opptatt av å se hele mennesket, og du som pasient har en aktiv rolle i behandlingen. Hun hjelper deg å sette mål, samt tilpasse trening og øvelser til din hverdag.

Kristine er helprivat fysioterapeut og har kort ventetid.

Priser:
• Førstegangskonsultasjon (45 minutter): 690,-
• Oppfølgende behandling/veiledningstime (30 minutter): 450,-
• Massasje 20 minutter: 390,-


Kontakt meg: 932 10 244
E-post: clasenfysioterapi@gmail.com