Forsiden Fysioterapi Psykomotorisk
fysioterapi
Helprivat
fysioterapi
Kontakt
Fysioterapi

Hva er fysioterapi?


Fysioterapi er en sentral del av det norske helsevesen og finnes både ved sykehus, bedriftshelsetjenesten og kommunehelsehelsetjenesten. Fysioterapeuter har inngående kunnskap om muskel- og skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Kunnskap om hvordan psykiske, fysiske og sosiale faktorer spiller inn på pasientens helseproblem er viktige grunnlag for behandlingen. Fysioterapeuter jobber for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjonsevne ved hjelp av forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak.


Fysioterapibehandling hos fysioterapeut med refusjonsavtale med HELFO.


Når du går til fysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Noen grupper slipper å betale egenandel for slik undersøkelse og behandling.
Dette gjelder

Egenandeler hos fysioterapeut og frikort.

Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort. (1)


Fysioterapibehandling hos fysioterapeut uten avtale med HELFO.


Pasienten betaler hele fysioterapeutens honorar.


Avbestilling av fysioterapitimer


Avtalte timer som ikke benyttes må betales i sin helhet (pasient og trygdens andel) dersom timen ikke er avbestilt senest et døgn før.(1) Helsenorge.no